سيره ي عزاداري علما و بزرگان3

سيره امام خميني رحمة الله عليه :

شبي امام خميني رحمة الله عليه خوابيده بودند و داشتند طبق برنامه اي

كه دكترها ريخته بودند نرمش انجام ميدادند ؛ از تلويزيون هم روضه پخش مي شد؛ هنگامي كه صورت ايشان را نگاه كردم ديدم در عين

حال كه دارند تعداد حركات خود را مي شمارند گريه هم مي كنند .

منبع : برداشت هايي از سيره امام خميني رحمة الله عليه، ج 3 ؛ ص36؛ به نقل از خانم زهرا مصطفوي

هنوز نظری ارسال نشده است
نظر دهید

آدرس پست الکترونیک شما در این سایت آشکار نخواهد شد.
ضعیفعالی
(جداکننده های خط <br /> می شود. )
(For my next comment on this site)
(اجازه به کاربران برای ارتباط با شما از طریق فرم پیام (پست الکترونیک شما آشکار نخواهدشد.()
تصویر امنیتی برای عدم دسترسی ربات ها.
لطفا حروف یا اعداد در تصویر را وارد نمایید. (غیرحساس به کوچکی و بزرگی حروف)
آدرس دنبال کننده برای این مطلب

http://womenhc.com/htsrv/trackback.php?tb_id=7984